9.9.04

Rating a "maňana" past

Ratingová agentura Standard & Poor's snížila hodnocení schopnosti České republiky hradit závazky v domácí měně na stupeň A. Ministerstvo financí nevidí k tomuto kroku důvod. Bohužel, existuje důvodné podezření, že jde jen o začátek dlouhodobého celoevropského trendu.

Naprostá většina ekonomik původní evropské patnáctky se již desítky let těší nejvyšším hodnocením: AAA až AA. Mají dlouhodobou historii naprosto bezchybného placení svých dluhů. Minulost je však jedna věc, budoucnost je věc druhá.

Již začátkem ledna 2002 vydala agentura studii, která se zabývá dlouhodobou projekcí ratingů zemí skupiny EU-15. Citujme: "Standard & Poor's se domnívá, že rozpočtové přebytky dosahované v posledních letech některými evropskými vládami budou stěží politicky udržitelné. (...) Státy nebudou schopny budovat rezervy potřebné pro absorbci šoků způsobených vyššími požadavky na zdravotní a penzijní systémy. Bez reformy sociálních systémů by se dluh EU-15 mohl v roce 2050 přiblížit hladině 150 procent HDP a roční deficity úrovni 10 procent HDP."

S&P správně odhadla, že zodpovědná rozpočtová politika zavedená v souvislosti s přijetím eura nebude trvat dlouho. Rozpočtový populismus bude mít následky, které "nebudou slučitelné s dosavadními vysokými stupni suverénních ratingů států skupiny EU-15". Agentura výslovně uvádí, že jde o model, nikoli o předpověď: "Je nepravděpodobné, že vlády dovolí, aby se dluhy a deficity spirálovitě vymkly z kontroly výše uvedeným způsobem." Proto během tohoto desetiletí zůstane zhoršování ratingů v zemích patnáctky poměrně vzácným jevem, tvrdí optimisticky S&P.

Demografické změny budou hlavním zdrojem finančního stresu: "Vlády pocítí tlak klesajícího daňového základu a vyšších nákladů na zdravotnictví a průběžné penzijní systémy. Kdyby daňové sazby měly růst tak, aby plně kompenzovaly pokles daňových základů a nárůst závazků veřejných rozpočtů, znamenalo by to odrazení velké části pracující populace od účasti na formálním pracovním trhu a tudíž pokles zaměstnanosti. Mohl by být nastartován zhoubný cyklus navzájem se posilujících nepříznivých trendů."

Analýza S&P zdůrazňuje, že západoevropská patnáctka má ještě čas provést reformy a krizi odvrátit. Pokud se však během následujících 10 - 15 let nepodaří udržet rozpočtové přebytky a navíc nashromáždit finanční rezervy, bude EU postavena před neřešitelné fiskální problémy. Potíže působí fakt, že situace ještě není kritická a vlády nepociťují urgentní tlak. Analýza agentury S&P použila pro tento stav termín "maňana trap" (ze španělského maňana = zítra a anglického trap = past). Španělské slovo odkazuje na Latinskou Ameriku.

Od ledna 2002, kdy analýza byla publikována, uplynulo přes dva a půl roku. Dosavadní vývoj bohužel předstihuje i tehdejší pesimistický scénář. Podle něho si zhruba v roce 2025 z původní patnáctky udrží nejvyšší rating AAA jen jediná země. Nadpoloviční většina původních členských států EU-15 bude mít rating v hodnotě BBB nebo horší: na úrovni dnešní Latinské Ameriky. Ve 30. letech tohoto století pak ratingy neinvestičního stupně drtivě převládnou.

Co z toho vyplývá pro nás? Konec iluzí o "vyspělé sociální Evropě", jejíž model je údajně garantovaným receptem na úspěch. Evropský sociální stát v dnešní podobě neodvratně zanikne. Buď zvolna, cestou reforem, anebo náhle, cestou bankrotu a zhroucení ekonomiky. EU může Česku nabídnout překvapivě velmi málo v oblasti know-how veřejných financí.

S "maňana" pastí má Česká republika své vlastní zkušenosti. Od dob Miloše Zemana se tvrdí, že "státní dluh je relativně nízký". Toto zaříkávadlo bylo možné slýchat tak často, že si mnozí začali myslet, že bude navždy pravdivé. Nebude.

Česká republika má méně času než západoevropské ekonomiky, které se z větší části stále mohou chlubit ratingem AAA. Vlivem zhoršujícího se ratingu porostou úrokové výnosy českých dluhopisů. Dluhová služba vlády se brzy může neúměrně prodražit.
Letadlo s názvem sociální stát musí jednou přistát, protože nebude mít dost paliva: peněz. Otázkou zůstává, zda přistane měkce, cestou postupných reforem, anebo tvrdě, se všemi důsledky, které by tento scénář zahrnoval.

Žádné komentáře: