7.9.04

Terorismus: ekonomické důsledky a příčiny

Mezi ekonomické důsledky terorismu patří vysoké ceny ropy, nejistota na světových trzích a velké náklady spojené s bezpečnostními opatřeními. Dávnou minulostí je bezstarostná prosperita konce 90. let, kdy barel ropy byl za méně než 10 dolarů. V nedávné době se cena ropy vyšplhala na bezmála pětinásobek. Hlavní podíl na růstu cen sice připadá na zvýšenou spotřebu v rostoucích asijských ekonomikách, avšak i terorismus si vybírá svoji daň.

Pozoruhodným důsledkem terorismu jsou i velmi nízké úrokové sazby. Americký Federální rezervní systém nastolil ihned po 11. září 2001 politiku extrémně nízkých sazeb, která trvá doposud. Důvodem byla snaha odvrátit recesi plynoucí ze šoku způsobeného poklesem spotřebitelské důvěry a růstem cen ropy. To se podařilo – se zajímavým vedlejším efektem. Nízké sazby vedly k velmi levným hypotékám, a to nejen v USA.

Terorismus tedy přispěl k rapidnímu růstu cen domů a bytů nejen v USA, ale téměř všude na Západě, včetně České republiky. Výjimkou byl Izrael, kde obavy z terorismu vyvolaly po roce 2000 hospodářskou recesi spojenou s odlivem kapitálu. Část izraelského kapitálu se „usídlila“ i v Praze. Nárůst cen bytů například na pražských Vinohradech tedy mají do značné míry na svědomí jak teroristé z 11. září, tak palestinská intifáda. Je to možná překvapivý, ale naprosto logický mechanismus.
Jaké jsou ekonomické příčiny terorismu? Jde především o rozdíl mezi prosperitou Západu a různými stupni chudoby islámského světa. Radikální muslimové má ve věci jasno: „Vykořisťují nás křižáci, sionisté a jejich přisluhovači v našich zemích, pojďme je všechny pobít, až to uděláme, Alláh se nám odvděčí věčným mírem a hojností.“ Zhruba takto lze zjednodušeně formulovat bezprostřední příčinu frustrace, která vede až k terorismu. Tento názor sdílí s islámskými radikály i část levicové západní veřejnosti. Teze, že chudoba třetího světa je způsobena vykořisťováním ze strany Západu, je stále živá. Odtud vede přímá cesta k tvrzení „za terorismus si Amerika může sama kvůli svému sobectví.“

Skutečnou příčinu hledejme jinde. V naší západní civilizaci nikdo nepochybuje, že motorem prosperity je vzdělání, zejména přírodovědné a technické obory. Ekonomie a finanční trhy pak dodávají tomuto motoru palivo v podobě financí. Moderní ekonomie také dokáže minimalizovat riziko velkých krizí, které byly běžné ještě v první polovině 20. století. Příčinou nebývalé západní prosperity je tedy propojení intelektuálního a finančního kapitálu.

Arabsko-islámské civilizaci tento motor chybí. Před tisíci lety byla nejvyspělejší na světě. Dnes jsou její intelektuální výkony ostudně slabé. Z arabského středověku pocházejí slova jako algebra, algoritmus, chemie a alkohol. Ekonom Arthur Laffer uvádí, že již ve 12. století znali arabští učenci některé principy veřejných financí, které se na Západě uplatnily až ve 20. století. Navzdory své bohaté historii dnes arabský svět připomíná intelektuální poušť. Jen samotný Izrael dokáže ročně vyprodukovat více vědeckých a odborných článků než všechny ostatní státy Středního východu.

Miliardový islámský svět se může pochlubit jen jedinou Nobelovou cenou za fyziku, kterou získal doktor Abdus Salam v roce 1979 za příspěvek k jednotné teorii pole. Jeho příběh vypovídá o mnohém. Díky britskému stipendiu vystudoval univerzitu v Cambridge. Ve zralém věku věnoval velké úsilí rozvoji vzdělání ve třetím světě. Jeho rodný Pákistán se mu „odvděčil“ urážkami a zastrašováním. Proč? Doktor Salam patřil k sektě ahmadíjovců, která je „pravověrnými“ muslimy považována za kacířskou. Ahmadíjovci již od svého vzniku odmítali ozbrojený džihád proti Západu. To je významný rozdíl. V průběhu historie islámu byl džihád převážně chápán jako ozbrojený konflikt, který smí být dočasně přerušen jen z taktických důvodů. Není zřejmě náhoda, že právě příslušník této výjimečně tolerantní muslimské sekty dosáhl nejvyššího vědeckého ocenění.

Příslušníci „pravověrného“ islámu se dnes zabývají fyzikálními problémy na zcela jiné úrovni. Například – jestliže „západní“ fyzika učí, že energie je nezničitelná, jak to jde dohromady s všemohoucností Alláha? Ne, není to vtip. Podobné otázky se zcela seriózně řeší na muslimských internetových diskusních fórech. Co by asi říkal Abdus Salam, kdyby se toho dožil?

Žádné komentáře: