25.8.04

Program nové vlády a ekonomické myšlení

Program nové vlády lze z ekonomického hlediska kritizovat až příliš snadno. Střílet do terče vzdáleného pět metrů s desítkou velkou jako kolo od vozu není žádné umění a je to až nudné. Lze poukázat na to, že program má tolik ekonomických priorit, že vlastně ve skutečnosti žádné nemá. Je možné upozornit na fakt, že častý výskyt slovesa „podporovat“ je v protikladu s deklarovanou snahou dostat schodek veřejných rozpočtů pod kontrolu. Ale to každý ví, i vláda samotná.

Když se sejdou tři dosti odlišné politické strany a každá klade důraz na své priority, vládní program může stěží vypadat lépe. Tedy – sice stěží, ale může. Stačilo by, kdyby vyjednavači použili více standardní ekonomie a méně dogmat ze svých volebních programů. Dobrým východiskem může být některá základní učebnice, například Zásady ekonomie (autor N. Gregory Mankiw, české vydání z roku 2000). V druhé kapitole zvané „Myslet jako ekonom“ uvádí autor deset tezí, na kterých se podle průzkumu z roku 1992 shodla většina ekonomů.

Zde jsou: (1) Cenový strop u nájemného snižuje kvantitu a kvalitu dostupného bydlení – s touto tezí souhlasí 93 % ekonomů. (2) Cla a dovozní kvóty většinou snižují všeobecný ekonomický blahobyt – rovněž 93% souhlas. (3) Pružné a plovoucí měnové kursy poskytují efektivní mezinárodní peněžní uspořádání – 90% souhlas. (4) Fiskální politika (snížení daní nebo zvýšení státních výdajů) funguje jako významný stimul pro ekonomiky, které jsou pod hranicí produkčních možností – 90 %. (5) Má-li být státní rozpočet vyrovnaný, měl by být vyrovnaný spíše v rámci ekonomického cyklu než v jednoletém intervalu – 85 %. (6) Sociální dávky v hotovosti zvyšují blahobyt příjemců více než dávky v naturáliích – 84 %. (7) Velký státní dluh má negativní dopad na ekonomiku – 83 %. (8) Minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost mládeže a nekvalifikovaných pracovníků – 79 %. (9) Vláda by měla restrukturalizovat sociální systém tak, aby více odpovídal záporným daním z příjmu – 79 %. (10) Daně za znečištění a obchodování s emisemi jsou lepší než systém nejvyšších hranic povoleného znečištění – 79 %.

V roce 2000 byl proveden nový, rozšířený průzkum konsensu ekonomů, ze kterého mohou vyplynout další závěry: (11) Sociální reforma směřující k časově omezenému čerpání dávek zvyšuje všeobecný blahobyt – 75 %. (12) Řízení ekonomického cyklu je lepší ponechat na centrální bance než se snažit o aktivistickou fiskální politiku – 71 %.

Toto jsou tedy základní teze, kterých by se měla držet dobrá vláda, která chce myslet a jednat ekonomicky. Nutno podotknout, že autoři průzkumu ani autor Základů ekonomie nejsou žádní extrémisté. Profesor Mankiw dokonce i svého psa pojmenoval Keynes, což je jméno, na které zpravidla slyší i ekonomové blízcí ČSSD. Nová česká vláda nebude mít problémy s většinou zmíněných bodů, patrně však s dosti podstatnými výjimkami tezí číslo 1, 8, 9, 11 a 12. Není zřejmě snadné být členem české vlády a současně myslet a jednat jako ekonom.

Žádné komentáře: