22.12.04

Vánoce a evropský soucit s chudými

Stará anglická vánoční koleda vypráví o dobrém králi Václavovi, který na svatého Štěpána jde osobně obdarovat chudého sedláčka jídlem, vínem a dřívím. Díky své soucitné povaze se svatý Václav stal světově nejznámějším českým panovníkem.

Tradice vánočních charitativních akcí je v západní civilizaci hluboce zakořeněná a velmi živá. Před dvaceti lety například tehdy málo známý hudebník Bob Geldof zorganizoval benefiční akci ve prospěch obětí hladomoru v Etiopii. Zúčastnilo se jí čtyřicet britských umělců a vynesla 18 miliónů dolarů. O dvacet let později je z Boba Geldofa již šlechtic (Sir Bob) a akci s názvem Band Aid úspěšně opakuje. Akce se účastní Paul McCartney, Robbie Williams, Bono Vox, Dido a další hvězdy. Skotský miliardář Tom Hunter veřejně slibuje, že na každou vybranou penci dá jednu penci z vlastního majetku až do částky sedmi miliónů liber. „Máme reálnou šanci vymýtit světovou chudobu ještě během našich životů,“ sdělil Hunter v rozhovoru pro list The Scotsman.

Při vší úctě ke štědrému Skotovi – i kdyby dal nikoli sedm miliónů, ale sedm miliard liber, chudobu by nevymýtil. I kdyby všichni miliardáři světa byli stejně přející, jejich pomoc by mohla znamenat jen krátkodobou úlevu pro nejchudší obyvatele zeměkoule. Skutečné řešení nemůže přijít od velkorysých jednotlivců ani od nevládních organizací. Opravdovou úlevu může přinést jen akce na mezivládní úrovni.

Jeden konkrétní příklad. Lidé na západním pobřeží Afriky trpí nedostatkem tradiční potravy: mořských ryb. Nedostatek a vysoké ceny ryb nutí lidi lovit divoká zvířata. Studie publikovaná v listopadu 2004 v časopise Science uvádí, že populace 46 druhů savců v Ghaně poklesla v průměru o 76 % od roku 1979. Jde o buvoly, antilopy, lvy, slony, opice a poloopice. Za vybíjení mnohdy vzácných druhů může hlad, uvádí tým autorů pod vedením Justina Brasharese, profesora ekosystémových věd na University of California.

V Ghaně žije deset miliónů lidí ve vzdálenosti do 100 kilometrů od pobřeží oceánu. Nedostatek ryb je zde závažným problémem, který má těžké sociální i ekologické důsledky. Podle střízlivých odhadů se objem obchodu s masem divokých zvířat v západní Africe pohybuje kolem 400 000 tun ročně. Plundrování je tak závažné, že téměř polovina sledovaných druhů již kompletně vymizela z menších rezervací.

Kdo je hlavním viníkem úbytku ryb? Rybářské lodi z vyspělých států, především z Evropské unie. Objem evropského rybolovu vzrostl v období 1950-2001 dvacetinásobně. Objem dotací na rybolov se zvýšil ze 6 miliónu dolarů v roce 1981 na více než 350 miliónů dolarů v roce 2001.
Ještě bolestnější než rybolov je situace v zemědělství. Evropská unie zabezpečuje svým zemědělcům, že zhruba třetinu jejich příjmů jde z kapes daňových poplatníků ve formě přímých a nepřímých dotací. Díky této štědré pomoci mohou evropští farmáři udržovat nadvýrobu. Systém vnějších cel je pak chrání před světovou konkurencí. Díky nim mají Evropané drahý cukr. Ochrana se týká i tak nesmyslných sektorů jako například pěstování rýže ve Španělsku a v Itálii – z ekonomického hlediska jde o naprosto okrajovou záležitost, ovšem evropští spotřebitelé na ni doplácejí drahou rýží.

Dražší cukr a rýže pro evropské domácnosti jsou však prkotiny ve srovnání se škodami, jaké dotace a regulace páchají v chudých zemích. Podle odhadů Světové banky z roku 2002 by odstranění bariér na globálním trhu zemědělských komodit přispělo ke zvýšení objemu obchodu o 165 miliard dolarů ročně. Znamenalo by to skutečně zásadní zlepšení života v mnoha chudých oblastech, které přístup na světové trhy nemají a navíc musejí zápolit s dotovanou konkurencí z EU. Kam se hrabe Tom Hunter se svými pár milióny!

Drtivou většinu obchodních bariér mají na svědomí bohaté státy. Zvykli jsme si o Evropské unii hovořit jako o záruce demokracie a prosperity. Z pohledu obyvatel třetího světa se však může jevit jako sobecká, zločinná, vykořisťovatelská organizace. Milodary na tom nic nemění.

„Proto věřte, křesťané, boháči i páni, ten, kdo cítí s chudými, dojde požehnání,“ zpívá se v závěru koledy o dobrém králi Václavovi. Ano, ciťme s chudými. Dopřejme jim přístup na naše trhy. Zrušme dotace, které je ruinují. Čím dříve, tím lépe.

Žádné komentáře: