5.1.05

Do důchodu v 69 letech? Proč ne?

Zpráva Bezděkovy komise je jednoznačná: průběžný důchodový systém není dlouhodobě udržitelný. Dokonce ani zvýšení penzijního věku na 69 let by prý situaci nevyřešilo. Ale je to pravda?

V Evropě existuje země, kde muži chodí do důchodu průměrně v 69,5 letech, ženy v 66 letech. Tato země je přepočtu na osobu bezmála o pětinu bohatší než průměr EU. Nezaměstnanost v oné zemi se během posledních let pohybovala v pásmu 1,5-3,5 %. Touto zemí je Island. Jako jediná vyspělá evropská země má Island dlouhodobě udržitelný penzijní systém. Proč?

Existence štědrých průběžných systémů vytváří silnou ekonomickou motivaci pro snížení porodnosti. Občan ví, že stát se o něho ve stáří postará a není tedy nucen starat se o potomstvo. Občan je zároveň těžce zdaněn (průběžné systémy bývají drahé) a má málo peněz na pořízení bytu a založení rodiny. Podpora státu zde rutinně selhává. Velkorysá státní podpora rodiny měla například ve Francii úspěch pouze v muslimských domácnostech. Etničtí Francouzi téměř nereagovali.

Které země mají nejnižší porodnost? Španělsko, Itálie, Německo, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, pobaltské státy, Ukrajina, Rusko. Co mají společného? Populistické vlády zde v minulosti zavedly extrémně štědré průběžně placené penze. Tyto státy buď trpí velkými problémy veřejných financí anebo nízkou životní úrovní důchodců (Rusko, Rumunsko, Ukrajina). Které evropské země naopak mají nejvyšší porodnost? Irsko, Velká Británie a Island. Penzijní systémy těchto zemí stojí na fondech.

Island je jako inspirace mnohem lepší než například Chile. Islandský třípilířový systém funguje od roku 1961. Státní pilíř se skládá ze základní plošné penze ve výši 15 % průměrné mzdy. Sociálně slabí mají nárok na doplňkovou penzi. Náklady na první pilíř v roce 2002 dosáhly pouze 3,25 % HDP. Průběžný systém je financovaný z daní. Nezvyšuje tedy náklady na pracovní sílu.

Islandští důchodci nemusejí nuzovat. Jejich penze typicky představují 70 % průměrné mzdy. Je to díky fondům, do nichž povinně přispívají 10 % hrubé mzdy. Úspory penzijních fondů přesahují 100 % HDP. Průměrné výnosy činily 5,6 % nad inflací (1991-2003). Islandské penzijní fondy jsou velmi levné, s ročními náklady pouze ve výši 0,1 % objemu majetku. Mají jeden pozoruhodný vedlejší efekt. Fungují jako stabilní zdroj kapitálu pro islandskou ekonomiku. Díky fondům nastal rozkvět burzy v Reykjavíku a „neevropsky“ rychlý hospodářský růst.

Závěr pro Českou republiku? Je nutné zvýšit penzijní věk na nejméně 65 let, a to co nejrychleji. Tento krok se neobejde bez změn na trhu práce, aby starší lidé mohli sehnat zaměstnání. Na Islandu pracuje 93 % mužů ve věku 55-64 let. Proč? „Soukromí zaměstnavatelé na Islandu mají větší volnost ukončit pracovní poměr, než je zvykem ve většině evropských zemí. Není nutné propouštění zdůvodňovat,“ uvádí příručka agentury Invest in Iceland. Snadné propouštění znamená i snadné přijímání.

Význam průběžné složky by měl být minimalizován. První pilíř má znamenat základní penzi ve výši životního minima. Nic více. Vdovské a sirotčí důchody by měly být postupně zrušeny. Ve fondovém systému ostatně nemají význam: namísto nich zdědí vdovy, vdovci a sirotci úspory naspořené v penzijním účtu.

Musí fungovat dokonalý regulační systém, aby počet „vytunelovaných“ fondů byl stejný jako na Islandu: nulový. Reforma nemusí být nijak bolestivá. Naopak, většině lidí přinese příjemné vědomí, že peníze odváděné do systému jsou stále jejich majetkem. Fondový systém nemusí být povinný. Lidé brzy zjistí, že je lepší střádat si na vlastním účtu než měsíčně odvádět obrovské částky anonymní státní mašinérii.

Odměnou za úspěšnou reformu bude prosperující ekonomika a časem i zlepšení demografického vývoje. Demografie je pro dlouhodobou stabilitu země naprosto kritická. Islanďané mají více dětí než obyvatelé EU, protože mají vysoké mzdy a netrpí strachem o práci. Velké úspory v penzijních fondech poskytují vysoký stupeň sebevědomí a pocitu bezpečí. Pořádný naspořený balík ve fondu je lepší sociální jistotou než jakékoli vládní sliby. Islanďané pracují déle než ostatní Evropané – patrně právě proto se dožívají vysokého průměrného věku. Milovníci předčasných důchodů by ostatně měli vzít v úvahu, že nečinnost člověka ničí.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Rád bych zmínil, že na Islandu mají více méně vládu a řízení státu v rukou ženy. Chtěl bych říci, že ženy jsou lepší "hopodyně" než muži i když se jedná o státní kasu. Sám osobně ve svých firmách dávám přednost ženám než můžům na mnoha pozicích a preferuji je.
Tedy celá moje myšlenka je, že by se mělo dát více pravomocí do rukou žen. Island je možná jeden z důkazů...