21.1.05

Dolar s mnoha otazníky

Koncem ledna roku 2002 se americký dolar obchodoval za 1,16 euro. Do ledna 2005 postupně ztratil vůči evropské měně více než třetinu své tehdejší hodnoty. Ztrácel i vůči japonskému jenu, britské libře (přes 20 %), australskému dolaru (přes 30 %) a české koruně (kolem 35 %). Oslabil dokonce i vůči vysoce inflačnímu a nepříliš „tvrdému“ ruskému rublu (zhruba 9 %). Je těžké najít na světě měnu, vzhledem ke které dolar během tohoto období posílil.

Tento vývoj nenechává chladnými ekonomy a investory, natož pak politiky a politické aktivisty. Silná měna je pokládána za symbol silné ekonomiky. Oslabení dolaru proto nepřátelé Ameriky vnímají škodolibě, zatímco američtí patrioti se zděšením. Je pokles měnového kursu signálem soumraku americké supervelmocenské pozice?

Faktory ovlivňující sílu měny jsou nesmírně složité. Mnohé ekonomické veličiny nelze předpovídat, lze však alespoň vysvětlit jejich minulost. V případě měnových kursů však mnohdy nelze vysvětlit ani historii. Vezměme si jako příklad britskou libru v 80. letech. Od roku 1981 klesala z úrovně 5 německých marek za libru až k doposud nevídaným hlubinám 2,78 DEM/GBP v únoru 1987. V tomto období se přitom britská ekonomika neuvěřitelně zlepšila. Reformy přinesly nižší nezaměstnanost, nižší inflaci, rychlejší hospodářský růst. V době nejhlubšího poklesu měny prožívala ekonomika velmi úspěšné období. Přesto libra trpěla. Odpůrci „železné lady“ měli politické střelivo.

Co se tehdy v Británii dělo? Udělala snad Margaret Thatcherová nějakou závažnou chybu? Začátkem 80. let libra posílila v důsledku těžby ropy v Severním moři. Kurs 5 DEM/GBP byl pokládán za symbol úspěchu. Záhy se ovšem z úspěchu stalo břemeno. Silný kurs škrtil britský průmysl. Premiérka Thatcherová spolkla pýchu a přikázala centrální bance, aby postupně snižovala úrokové sazby. (Tehdy byla Bank of England přímo podřízená vládě v otázkách cílů měnové politiky.) Nízké úrokové sazby znamenaly oslabení poptávky po britských cenných papírech a tudíž i oslabení měnového kursu.

Počátečním mírným oslabením však proces neskončil. Trh si zvykl na myšlenku, že „libra neustále klesá“. Očekávání, byť nepodložené ekonomickými veličinami, se samo splnilo. Proces slábnutí měny začal žít vlastním životem. Bylo v zásadě lhostejné, co statistiky říkají o reálné ekonomice. Nespokojená premiérka předvolávala ministra financí Nigela Lawsona na kobereček – marně. Žádný politik nemůže bojovat proti mínění trhu.

Očekávání často vytváří svoji vlastní realitu. Dochází k pozoruhodnému jevu, který lze jen stěží popsat metodami klasické finanční matematiky. Účastníci trhu se ovlivňují navzájem, utvrzují se v převládajícím názoru až do okamžiku, kdy náhodný impuls „přepóluje“ trh a ten se vydá opačným směrem. Oním náhodným impulsem může být nějaká relativně nevýznamná ekonomická zpráva anebo názor některého respektovaného „guru“ finančních trhů.

Existují modely, které se pokoušení vystihnout chování trhu fyzikálními modely. Polarizace názorů trhu (čili davové chování) podle některých vědců připomíná chování domén v magnetické látce. Existuje celá řada pokusů aplikovat v analýze finančních trhů například Fokker-Planckovu rovnici anebo Isingův a Pottsův model feromagnetismu. Za pozornost stojí například model, jehož autorkou je Katarzyna Sznajd-Weronová z univerzity ve Wroclawi. Kromě finančních trhů také vystihuje vývoj politických preferencí voličů a chování podobných sociálních systémů.

Podobné modely mohou mít velký užitek v oceňování finančních derivátů, protože umožňují lépe popsat statistické rozdělení změn cen. Bohužel nemohou zodpovědět otázku, která širokou veřejnost zajímá nejvíce: kdy dolar opět posílí? Zde je dobrá rada drahá. Neví to nikdo. Spekulace na trhu cizích měn připomínají ruletu mnohem více než jakýkoli jiný segment finančních trhů. U akcií se lze spolehnout alespoň na dlouhodobý trend. U úrokových sazeb lze vyjít z forwardové výnosové křivky. Na měnovém trhu však chybí jakékoli vodítko.

Když v roce 1988 britská libra konečně posílila nad úroveň 3 DEM/GBP, mnozí se radovali. Zanedlouho však nastal konec „Lawsonova boomu“. Posílení měny bylo signálem blížící se recese. Na trhu cizích měn je možné cokoli. Přímočarý kladný vztah mezi silou ekonomiky a měnového kursu se však projevuje velmi vzácně.

Žádné komentáře: