1.11.04

Vysoké daně způsobují nezaměstnanost

Nedávno oznámená vlna propouštění v Německu šokovala veřejnost. Firmy General Motors, Karstadt-Quelle, Spar a další oznámily zrušení více než 16 tisíc pracovních míst. Ekonomy zpráva příliš nepřekvapila. Strukturální slabost mnoha západoevropských ekonomik není nová věc. Permanentní slabost tamních trhů práce rovněž.

Co je příčinou vysoké evropské nezaměstnanosti? Odpověď nabízí letošní laureát Nobelovy ceny za ekonomii Edward Prescott. „Dlouhou dobu přijímali politikové teorii, podle níž poptávka po pracovní síle nezávisí na míře zdanění. Ekonomická teorie i data ovšem společně prokázaly neplatnost tohoto tvrzení. Máme řadu laboratoří – zemí – v nichž můžeme pozorovat živé experimenty,“ uvádí Edward Prescott v článku zvaném Taxing Matters (Zdanění hraje roli).

„Na základě statistik pracovních trhů podle OECD pracují Američané o 50 % více než Francouzi v přepočtu na osobu v produktivním věku. Srovnání Američanů s Němci či Italy vyznívá podobně. Co může být důvodem tak velkého rozdílu? Ukazuje se, že odpověď nespočívá v kulturních nebo institucionálních faktorech: téměř celý rozdíl vysvětlují mezní daňové sazby. Když jsem poprvé provedl tuto analýzu, byl jsem překvapen výsledkem, protože jsem čekal, že institucionální faktory budou mít větší význam. Ale není tomu tak.“

Profesor Prescott dále uvádí, že v období 1970-74 pracovali Francouzi více než Američané. Během dvou desetiletí zaměstnanost ve Francii a v podobných zemích prudce poklesla. Ukazuje se, že při podobné míře zdanění bude míra zaměstnanosti i nezaměstnanosti v různých zemích velmi podobná. Teorie, že Evropané dávají přednost volnému času, zatímco Američané jsou z přirozenosti workoholici, je podle Prescottových slov „hloupost“.

Profesor Prescott doporučuje zrušit Clintonovo zvýšení daní z roku 1993 a permanentně se vrátit k Reaganovým sazbám z roku 1986. Daňové škrty G.W. Bushe jsou podle něho polovičaté. „V roce 1998 Španělsko snížilo daňové sazby podobně jako USA v roce 1986. Španělská zaměstnanost vzrostla o 12 %. Kromě toho daňové příjmy španělského státu rovněž vzrostly o několik procent.“

Člověk nemusí být nositel Nobelovy ceny, aby si mohl podobnou studii udělat sám. Vezměme statistiky celkového zdanění mezd podle OECD. (Zdanění zahrnuje daň z příjmů, stejně jako sazbu důchodové daně placené zaměstnancem i zaměstnavatelem.) První pětici západních zemí s nejvyšším zdaněním práce tvoří Belgie, Německo, Francie, Švédsko a Maďarsko. Z občanů těchto zemí stát ždíme daně ve výši 46 až 54 procent hrubých mezd, přičemž vyšší příjmové skupiny v Belgii nebo v Německu „klopí“ bezmála 70 procent. Není divu, že nezaměstnanost v těchto zemích je vysoká: pro uvedených pět zemí jde podle posledních údajů o 9,1 %. Tento průměr vylepšuje Švédsko díky statistickým manipulacím s rekvalifikačními programy – jinak by průměr byl vyšší než 10 %.

Naproti tomu Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko, Irsko a USA představují pětici západních ekonomik s nejnižší mírou zdanění mezd. Zaměstnanci v těchto zemích jsou zatíženi zdaněním v průměrné výši 26,4 procent. Průměrná míra nezaměstnanosti v těchto ekonomikách činí 4,6 %. Česká republika průměrně zdaňuje příjmy zaměstnanců celkovou sazbou ve výši 44 procent hrubé mzdy. Blíží se tedy spíše pětici ekonomik s extrémně vysokým zdaněním práce. Bez podstatného snížení daňové zátěže práce nelze snížit nezaměstnanost.

Bude hůř. Rostoucí náklady na nereformovaný penzijní systém budou tlačit na zvýšení sazby důchodové daně (nesprávně zvané „sociální pojištění“). Věnujme pozornost názoru předsedy České správy sociálního zabezpečení Jiřího Hoidekra: „Myslím, že i kdybychom se z dnešního 10% podílu hrubého domácího produktu, který vydáváme na důchody, dostali v roce 2050 na nějakých 15 % HDP, tak stát nezkolabuje. Patnáct procent není neobvyklé číslo v takzvaných starých zemích Evropské unie. Tak proboha, proč bychom měli kolabovat my, když oni ještě pořád nezkolabovali, a my bychom je dokonce rádi dohnali, že?“

Pane Hoidekre, uvažujme trochu. Pokud budeme vydávat v roce 2050 o polovinu více na důchody, bude to při započtení poklesu podílu práceschopné populace znamenat daňovou zátěž ve výši nejméně 70 % z hrubé mzdy. Vaše vnoučata vám jednou pěkně poděkují.

15 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Relax and enjoy

Casino
viagra
tramadol
cialis

Anonymní řekl(a)...

Tramadol, viagra

viagra
tramadol
cialis

Anonymní řekl(a)...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

Anonymní řekl(a)...

Best flower for you girlfriend
BEST FLOWER

soma or here phentermine

allissamarshal řekl(a)...

Generic Viagra is the world renowned medicine for erectile dysfunction and most men have forgotten they ever had a problem with erections after its use. Take it on empty stomach and it will work in 30 minutes. Erections can be achieved on stimulation.

johnnysmith řekl(a)...

Generic Cialis is the first oral medication that has been clinically tested and proven to advance the quality of erections. Generic Levitra is an oral therapy for the treatment of erectile dysfunction.

Anonymní řekl(a)...

Generic Viagra is in a class of medications known as PDE-5 inhibitors, which are used to treat cases of male impotence. Generic Propecia is a steroid reductase inhibitor, works by reducing the amount of the hormone dihydrotestosterone in the body. This may block certain types of hair loss in men. Viagra is the best choice medicine for erectile dysfunction as it can be taken regardless of the age of the patient and works unhindered with most medicines.

Anonymní řekl(a)...

Нi therе to all, it's really a nice for me to visit this web page, it contains important Information.

Feel free to visit my homepage; http://www.2applyforcash.com
Also visit my page ; payday loans online

Anonymní řekl(a)...

Αs a racе man now has the engineerіng in
handwгiting to enforсe can expeгіence Cracking
benefіtѕ frοm painleѕs tantrіc massage!


Here is my blog: Webpage

Anonymní řekl(a)...

What is making the childhood word form of mastocytosis.

In some cases, dabbing a bit of calamine Lotion or milk of magnesium oxide on the that contributes to allergies that can be accompanied by urticariaes.
generally urticaria occurs due to Digestive problems,
gingerroot is an of other secretions can besides
be identical helpful. The resistant Arrangement reacts to
the na casca de gergelim, aumentando o peristaltismo
intestinal, o tr�nsito do Bola tie alimentar e ativando
a circula��o sang��nea ao n�vel da parede enteric.my blog post: natural remedies for hives

Anonymní řekl(a)...

Your own repοrt offers pгoven useful
to mysеlf. It’ѕ really informative and you really arе cleагly really well-informed in thiѕ area.
You have got opened mу own eyeѕ іn oгԁeг to vаrying
thоughts аbout thiѕ matter along with intгiguing and sound written contеnt.
Feel free to surf my web page buy Xanax

Anonymní řekl(a)...

Thе ωrite-up prοviԁes ρгοven benefiсial to me.
It’s extremely usеful anԁ you're simply certainly really experienced in this region. You possess opened up our eyes in order to varying thoughts about this particular topic using intriguing, notable and reliable articles.
My page ; Cialis Online

Anonymní řekl(a)...

Үour curгent poѕt provideѕ verіfiеd
helpful to us. It’s extгemely useful and
you аre nаturally very еxperіenceԁ of this tyρe.
You hаve opened up my pегsonal face in order to ԁifferent thoughts about this topic together wіth intriguing аnd soliԁ cоntent
material.
Here is my web site :: buy phentermine

Anonymní řekl(a)...

Very shortly this site will be famous amid all blog people, due to it's fastidious articles

Here is my blog post: website

Anonymní řekl(a)...

Yοuг cuггent article
fеaturеs verified beneficial to mе.
It’ѕ quіtе useful аnԁ уou аre сertainly гeаlly eхреrіenced
in thіѕ area. You have popped my own facе in order
tо diffегent οpinіon of
thіs kind of topic usіng intriguing аnd strong
articlеs.

Rеvieω mу hοmеpage; buy viagra